โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี - 10  กันยายน  2555

(1/1)

The Mystic:
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี - 10  กันยายน  2555


ท่าน ผู้อำนวยการ รร.เทศบาล 4 หนองแค กล่าวเปิดการอบรม #nwisdom


รอบสายชั้น ป.1-3 รร.เทศบาล 4 หนองแค สระบุรี #nwisdom


รอบสายชั้น ป.4-6 รร.เทศบ่าล4 หนองแค #nwisdom


สายชั้นมัธยม 1-3 รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ สระบุรี #nwisdom

ติดตามงานสอนได้ที่ http://www.facebook.com/wisdominsidelive

Navigation

[0] Message Index